Gedurende een aantal jaren
(2007 - 2011) organiseerde De
Volkskrant - in samenwerking met
een aantal andere instellingen -
onder de naam Het Vierkante Ei
een amateurkunstwedstrijd.

Zo waren er ook in april 2009
voorrondes georganiseerd voor dit
evenement. In diverse steden
vonden voorrondes plaats
waaronder Utrecht. Met de
sculptuur Oranje Aagje nam ik daar
aan deel. Er waren die dag 4
voorrondes met elk 50 deelnemers.
Blij was ik dat Oranje Aagje samen
met 2 andere kunstwerken
rondewinnaar was.

Wie meer wil lezen over deze dag:
Anja van de Poll - ook
deelneemster van deze dag -
schreef een leuk en lezenswaardig
verhaal over het verloop van deze
dag in Utrecht. Klik hier