B E E L D E N D    K U N S T E N A A R    E N    M E E R
Het zal niemand verbazen; naast het beeldende werk dat ik vervaardig, heb ik ook nog andere werkzaamheden, bezigheden en passies. Omdat ik veel met deze bezigheden te maken heb, zijn ze ook van invloed (bewust of onbewust) op de kunst die ik maak. Daarom wil ik ze hier ook benoemen en toelichten.

Radiotherapeutisch Laborant
Sinds 2007 werk ik bij het VUMC-ziekenhuis op de afdeling Radiotherapie als Radiotherapeutisch Laborant. Het belangrijkste doel van de afdeling; de behandeling van patiënten met kanker is vaak heftig, maar ook zinvol en dankbaar, mede door het soms zeer persoonlijke karakter van het werk.
Voor een preciese behandeling is 'beeldvorming' noodzakelijk. Hiertoe maken we o.a. röntgen-foto's van de patiënten in bestralings-positie. De zwart-wit-beelden die worden gegenereerd, zijn zeer specifiek. Deze beeldtaal is niet expliciet in mijn werk terug te vinden, maar het continu ervaren en beoordelen van menselijke anatomie werkt door in hoe ik werk als kunstenaar.

Grafisch Vormgever
Vóór mijn werk als Radiotherapeutisch Laborant werkte ik full-time als grafisch vormgever, DTP-er en
Dessin-tekenaar bij diverse bedrijven. In het heden zet ik deze vaardigheden nog steeds in; op de afdeling Radiotherapie, als hobby voor bijvoorbeeld de tuiniersvereniging waar ik aan verbonden ben, maar ook nog steeds professioneel. Zo heb ik voor de kunstenaarsvereniging VAK - waar ik lid van ben - het huidige logo gemaakt. Hiernaast dit beeldmerk met tevens een link naar de VAK als u op de afbeelding klikt.

Verzamelaar
Het verzamelen zat er al heel vroeg in. Eerst waren het de onvermijdelijke postzegels, toen strips van
Marten Toonder, daarna het werk van Annie M.G. Schmidt (vooral ook zo mooi door de picturale bijdragen
van Fiep Westendorp) en tenslotte grammofoonplaten voor kinderen. Deze laatste verzameling groeide uit
tot de huidige uitgebreide internationale collectie die ook als website is te vinden. De vele - vaak prachtig gemaakte - platenhoezen zijn steeds een bron van inspiratie. Duidelijk is te zien met hoeveel plezier de diverse illustrators en kunstenaars hun tekeningen hebben gemaakt. Een plezier dat ik ook probeer te vinden in mijn beeldend werk.

Tuinier
In lente, zomer en herfst ben ik veel in mijn tuinhuisje - aan de rand van Amsterdam - om daar van stilte, groen en gewroet-in-de-aarde te genieten. Daar is de invloed van de maakbare, 'kleine' natuur zeer nadrukkelijk te voelen. Het is voor mij dan ook een perfecte plek om te gaan tekenen of schilderen.