DE POSTDUIF - MIXED MEDIA MET VOGELKOOI - 2024

Voor de expositie rond Rosa Luxemburg

Dit beeld gaat over twee dingen. Ten eerste het gegeven, dat Rosa Luxemburg een overstelpende hoeveelheid - ongeveer 2700 bewaard gebleven - brieven heeft geschreven, die zonder meer tot de mooisten in hun genre behoren.
Ten tweede had ze veel belangstelling voor vogels. Onder de talrijke studies die ze heeft gedaan zat ook ornithologie. Ze zag de vogels vanuit haar cel ook als troost en kameraad.

In een brief van 2 mei 1917 schrijft ze aan Sophie Liebknecht o.a. “mijn diepste ik behoort meer aan de koolmezen dan aan partijgenoten”.

Voor dit werk zijn ongeveer 200 kleine envelopjes verwerkt tot een textuur op de bovenbenen die aan veren doet denken.


Zie ook de website van PhArt.nl